JUNE BIBLE READING

DUTERONOMY 4 Psalms 86 , 87 May 31 Isaiah 32 Revelation 2
DUTERONOMY 5 Psalms 88 June 1 Isaiah 33 Revelation 3
DUTERONOMY 6 Psalms 89 June 2 Isaiah 34 Revelation 4
DUTERONOMY 7 Psalms 90 June 3 Isaiah 35 Revelation 5
DUTERONOMY 8 Psalms 91 June 4 Isaiah 36 Revelation 6
DUTERONOMY 9 Psalms 92 , 93 June 5 Isaiah 37 Revelation 7
DUTERONOMY 10 Psalms 94 June 6 Isaiah 38 Revelation 8
DUTERONOMY 11 Psalms 95 , 96 June 7 Isaiah 39 Revelation 9
DUTERONOMY 12 Psalms 97 , 98 June 8 Isaiah 40 Revelation 10
Deuteronomy 13 , 14 Psalms 99 , 100 , 101 June 9 Isaiah 41 Revelation 11
DUTERONOMY 15 Psalms 102 June 10 Isaiah 42 Revelation 12
DUTERONOMY 16 Psalms 103 June 11 Isaiah 43 Revelation 13
DUTERONOMY 17 Psalms 104 June 12 Isaiah 44 Revelation 14
DUTERONOMY 18 Psalms 105 June 13 Isaiah 45 Revelation 15
DUTERONOMY 19 Psalms 106 June 14 Isaiah 46 Revelation 16
DUTERONOMY 20 Psalms 107 June 15 Isaiah 47 Revelation 17
DUTERONOMY 21 Psalms 108 , 109 June 16 Isaiah 48 Revelation 18
DUTERONOMY 22 Psalms 110 , 111 June 17 Isaiah 49 Revelation 19
DUTERONOMY 23 Psalms 112 , 113 June 18 Isaiah 50 Revelation 20
DUTERONOMY 24 Psalms 114 , 115 June 19 Isaiah 51 Revelation 21
DUTERONOMY 25 Psalms 116 June 20 Isaiah 52 Revelation 22
DUTERONOMY 26 Psalms 117 , 118 June 21 Isaiah 53 Matthew 1
Deuteronomy 27 , 28:1-19 Psalms 119:1-24 June 22 Isaiah 54 Matthew 2
Deuteronomy 28:20-68 Psalms 119:25-48 June 23 Isaiah 55 Matthew 3
DUTERONOMY 29 Psalms 119:49-72 June 24 Isaiah 56 Matthew 4
DUTERONOMY 30 Psalms 119:73-96 June 25 Isaiah 57 Matthew 5
DUTERONOMY 31 Psalms 119:97-120 June 26 Isaiah 58 Matthew 6
DUTERONOMY 32 Psalms 119:121-144 June 27 Isaiah 59 Matthew 7
Deuteronomy 33 , 34 Psalms 119:145-176 June 28 Isaiah 60 Matthew 8
Joshua 1 Psalms 120,121,122 June 29 Isaiah 61 Matthew 9
Joshua 2 Psalms 123,124,125 June 30 Isaiah 62 Matthew 10